оД ПРАКТИЦИРАЊЕ НА ПРАВОТО, ЗА ИДНИНАТА НА ПРАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНЦИ

Корпоративна одговорност

Адвокатската канцеларија Бегова е повеќегодишен спонзор и покровител на манифестацијата ‘’Ораторски Вечери Иво Пухан’’ на Правниот факултет Јустинијан Први на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, поддржувајќи ги студентите да развиваат одлични говорни вештини пред јавност.