ПРАВНИ ОБЛАСТИ​

Она што ние го правиме е го земаме тркалото во неговата најдобра форма и размислуваме како да го искористиме ефективно и секогаш на право место. Всушност, ние сме специјализирани токму за најдобра и најефикасна услуга. Ги застапуваме нашите клиенти пред сите судови во Македонија и на меѓународни арбитражи.

Адвокатската канцеларија БЕГОВА ги застапува своите клиенти во процеси на реструктуирање на бизнисот и советувања во врска со сите правни аспекти од работењето на компаниите. За нашите клиенти даваме помош околу аплицирање добивање на лиценци и одобренија за работа од надлежни државни институции. Изработуваме различни видови на договори за различни деловни односи и советуваме во однос на инвестиции. Изготвуваме правни мислења за различни правни проблеми и учествуваме во длабински анализи од правен аспект на компаниите.