Работни Односи

Адвокатската канцеларија БЕГОВА изработува  договори за вработувања, вклучувајќи и менаџерски договори како и извршување на тие договори на сметка на клиентот. Советуваме и околу раскинување на договорите за вработувања, систематизации на работни места, промени и превземања на работници од едно во друго трговско друштво.