Недвижности

Адвокатската канцеларија БЕГОВА советува домашни и странски клиенти за продажба изнајмување и купување на недвижности. Помагаме во менаџирање и реализација на градежни проекти, изработуваме договори за купопродажба и изнајмувања, договори со проектанти и изведувачи и менаџираме и советуваме околу договори за  залог  и извршувања