Бизниси и деловни односи

Адвокатската канцеларија БЕГОВА ги застапува своите клиенти во процеси на реструктуирање на бизнисот и советувања во врска со сите правни аспекти од работењето на компаниите. За нашите клиенти даваме помош околу аплицирање добивање на лиценци и одобренија за работа од надлежни државни институции. Изработуваме различни видови на договори за различни деловни односи и советуваме во однос на инвестиции. Изготвуваме правни мислења за различни правни проблеми и учествуваме во длабински анализи од правен аспект на компаниите.