Анита бегова

Експертиза:

Анита Бегова е специјализирана за трговско право, преобразби на трговски друштва и аквизиции и е автор на постојните закони за трговски друштва и хартии од вредност. Правно советува и застапува предмети во врска со даночно право, финансии и инвестиции. Исто така, Адвокат Бегова застапува клиенти и во кривични постапки за дела против службената должност и против имотот.

Г-ѓа Бегова е основач на адвокатската канцеларија Бегова во 2005 година, член на невладини здруженија за владеење на право и сопственик на судство.мк

Таа е горда мајка на ќерка, која во слободното време сака да чита книги и да патува. Има интерес за мода, уметност, музика и гастрономија.

Образование:

1997 Универзитет Св. Кирил и Методиј – Правен Факултет Јустинијан Први- Правни Студии

2001 – Layola University , Chicago, Illinois, L.L.M

2013 – Универзитет Американ Колеџ Скопје -МБА

2016 – Софиски Универзитет Св. Климент Охридски Магистерски студии по право