Зорица Пепиќ

Експертиза:

Зорица Пепиќ е специјализирана за сите аспекти од областа на законот за работни односи и административни процедури и посредува околу аплицирање и добивање на одобренија, дозволи, решенија и други дозволи од државни институции.

Во слободно време сака да чита книги, да вози велосипед и да патува, сака музика, мода и спорт.

Образование:

2014 – Универзитет св. Кирил и Методиј – Правен факултет “Јустинијан Први” – Правни студии

2018 – Универзитет св. Кирил и Методиј – Правен факултет “ Јустинијан Први” – Правни студии – Мастер студии – Деловно правно