Васил Скрчески

Експертиза:

Васил Скрчески е специјализиран за  Трговско право, имотни односи. Исто така, тој е специјализиран за водење на парници пред судовите, вонпарнични, извршни и управни постапки, најголем дел од нив со многу високи износи, ризици и значење за клиентите. Личност кој е посветен на работата, полн со ентузијазам и желба за успех.

Во слободното време се занимава со планинарење, трчање, читање книги, има интерес за следење на спорт и добар филм.

Образование:

2004 – Универзитет Св. Кирил и Методиј – Правен Факултет Јустинијан Први- Правни Студии

2013 – магистерски студии по Финансиски и даночен менаџмент при Факултет за екомомски науки, на Европскиот универзитет во Скопје